МКхост бренд

Дознај повеќе за нашиот бренд, боите кои ги користиме и преземи ги нашите логоа

Стандардно лого

Нашето стандардно лого се состои од симбол и фонт. Се користи во вообичаени ситуации.

Симбол

Симболот без фонт се користи кога брендот на МКхост е веќе етаблиран на страницата.

Бело лого

Бела верзија на нашето лого. Ова лого се користи при поставување на логото на темна позадина.

Бел симбол

Белата верзија од симболот се користи кога е сместен на темни позадини.

Темно лого

Темната верзија од логото се користи при црно-бело печатење.

Темен симбол

Темниот симбол се користи за црно-бело печатење кога брендот на МКхост е веќе етаблиран на страницата.

Наши бои

blue-base

HEX 1B75BCR27 G117 B188C63 M28 Y0 K26

neutral-base

HEX 263857R38 G56 B87C19 M12 Y0 K66

white

HEX FFFFFFR255 G255 B255C0 M0 Y0 K0

Нашето име

„MK“ е секогаш со големи букви,
и „хост“ е секогаш со мали букви.
MKhost
МКхост
MKHost
МКХост
MkHost
МкХост