WHOIS за .mk домени

WHOIS сервисот овозможува да ги провериш корисничките информации на одреден .mk домен.

Што претставува WHOIS услугата за .mk домени?
WHOIS информациите се јавни и достапни до секој кој што ја пребарува WHOIS дата базата. Нашата WHOIS услуга овозможува да се проверат следните информации за одреден домен:

Податоци за регистрант

Административен контакт

Технички контакт

DNS (именски опслужувачи) на доменот

Дали може да ги заштитам моите податоци за .mk домените?

Според правилникот на Марнет, приватноста на податоци за домени не е достапна за .mk домени.

Посети го правилникот на Mарнет и дознај повеќе за регистрација на .mk домени.

Дали може да ја заштитам приватноста на интернационални домени?

Да. МКхост нуди заштита на приватноста како дополнителна услуга при регистрација на интернацонални домени.

Ако ја нарачаш оваа услуга, твојата WHOIS информација ќе биде скриена и нема да биде прикажана во дата базата на WHOIS.